Home Modlitewnik parafianina Modlitwa zawierzenia
Modlitwa zawierzenia

W imię i na chwałę Trójcy Przenajświętszej, która wybrała Ciebie na Matkę Zbawiciela

i na Matkę przeznaczonej do Zbawienia ludzkości, cały(a) zawierzam się Tobie Maryjo.

Modlitwa do Świętej Rodziny

*Angelus (29 grudnia 2013)

Modlitwa do Świętej Rodziny*


Jezu, Maryjo i Józefie w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy,

zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.


*Angelus (29 grudnia 2013)
© Copyright - Libreria Editrice VaticanaModlitwa zawierzenia Matce Bożej


W imię i na chwałę Trójcy Przenajświętszej,

która wybrała Ciebie na Matkę Zbawiciela i na Matkę przeznaczonej do Zbawienia ludzkości,

cały(a) zawierzam się Tobie, Maryjo.


Czynię to świadom(a) swej niegodności, ale i tego, że od dnia Chrztu włączony(a) jestem w wielkie misterium Chrystusa

i Kościoła.


- Chcę iść wraz z Tobą przez życie.

- Chcę współpracować z Tobą w Kościele dla Zbawienia świata.

- Chcę razem z Tobą każdego dnia angażować się w służbę bliźnim wynikającą z miłości.

- Spraw, abym dzięki światłu Twojej wiary, rozważając Twe ewangeliczne świadectwo życia

i uczestnicząc w mocy Twojej Miłości, umiał(a) moją miłością objąć to wszystko co obejmuje Twe Serce.

- Spraw, abym umiał(a) współpracować z łaskami Ducha Świętego,

a na tej drodze przemieniać całe moje życie i wszystkie me czyny w wielki akt miłości Ciebie i uświęcenia świata.

- Spraw, aby na zawsze trwał wobec mnie dar Twej macierzyńskiej łaski,

a ja bym też umiał(a) być zawsze otwartym dla innych.


Chcę…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziękuję…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...

Uproś mi, Matko, jak najgłębszą znajomość Ciebie.

Niech na zawsze będę w kręgu tych, których otaczasz swym życzliwym milczeniem.

Niech zawsze będzie dla mnie wzorem Twa pokorna dyspozycyjność wobec Pana i Twa subtelna troska wobec braci.

Daj mi Twe Serce, aby i moje napełniało się coraz bardziej miłością.

Ożywiaj we mnie głęboką troskę o Zbawienie tak, by stała się ona podobna do Twojej.

Amen.


(Za wiedzą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 27.10.2009 nr 4674/D/2009)

 

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.