Home Dokumenty W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii
W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii

 

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia.

Minął już rok jak stanąłem przed Wami, jako Wasz Proboszcz, u boku naszych kapłanów

- jak mówił Św. Paweł - „w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem ... Postanowiłem

bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to

ukrzyżowanego. /Kor 2,1/


Na początku tego listu kieruję podziękowania do Was za każde dobro, które z pomącą Bożą razem mogliśmy podjąć dla chwały Bożej: - za podjęty trud modlitwy za kapłanów w Roku Kapłańskim, za udział w adoracjach w każdy I czwartek miesiąca, za modlitwy, Komunie Świete, ofiarowane zwłaszcza przez chorych w intencji całej naszej wspólnoty.

Należy również okazać naszą wdzięczność za Waszą troskę o materialne potrzeby naszej świątyni: - renowację zewnętrznej elewacji kościoła, dokończenie remontu dachu oraz nieustanną troskę o spłaty zadłużenia z tym związane na bieżąco w ofiarach składanych w każdą I niedzielę m-ca. Wdzięczność naszą i pamięć wyrażamy poprzez comiesięczne Msze święte w intencji Was wszystkich, w III soboty miesiąca przed obrazem naszej Elekcyjnej Pani.

Rozpoczynający się nowy rok duszpasterski pod hasłem:

"W komunii z Bogiem - Kościół domem i szkołą komunii"

kieruje nasze myśli ku jedności z Bogiem poprzez modlitwę i kontemplację Slowqa Bożego zw naszych rodzinach. Dlatego prosimy, aby w kazdej rodzinie, obok krzyza, centralne miejsce zajmowała ksiega Pisma Świętego. W codziennej modlitwie mogą nam pomóc modlitwy tu zamieszczone (w modlitewniku parafianina - w Aktualnościach), ktore na co dzień odmawiane są w parafialnej światyni. Odmawiane wspólnie przez rodziny i w rodzinach, tworzyć będą, mam nadzieję prawdziwą komunię naszej wspólnoty.

W roku przygotowania do 30-ej rocznicy śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wciąż aktualne są Jego słowa:
"Cała nauka Kościoła (...) zmierza nieustannie do tego, aby sklonić rodziny chrześcijańskie do pielęgnowania przy ognisku
domowym ducha miłości i pokoju. A jednak tak często wraca myśl, że praca ta obija się o nasze sumienie, jak przysłowiowy
groch o ścianę. Bo chociaż nie brak wśród nas wielu rodzin wzorcowych, to jednak nie brak rodzin, ktore w niczym
nie przypominają rodzin katolickich. Zatarła się wrażliwość na ducha Ewangelii, brak troski o wszczepianie prawd wiary świętej, obniżył się poziom moralności, dzieci pozostały bez opieki duchowej i religijnej".

Z okazji ŚwiątBożego Narodzenia i Nowego Roku, jako Wasi duszpasterze życzymy:

niech Święta Rodzina i Patron naszej Parafii wypraszaja Wam, Waszym Rodzinom,

wszystkim samotnym, chorym i potrzebującym tej łaski abyście, według Pawlowej

zachęty, przyoblekli się w cichość, pokorę, milosierdzie (...) znosząc jedni drugich

i wybaczając sobie nawzajem. A sercami Waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój!

Wdzięczni za modlitwę, oddani w Panu - Wasi duszpasterze

Grudzień 2010.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.