Home Modlitewnik parafianina Modlitwy do świętego Jana Pawła II
Modlitwy do świętego Jana Pawła II

Najłaskawszy i Dobry Boże, Ty przez Swego Syna Jezusa Chrystusa w osobie Jana Pawła II, Najwyższego Pasterza Kościoła, ukazałeś światu blask świętości życia. Ty natchnąłeś go, aby spełnił życzenie Jezusa Miłosiernego i ustanowił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia.

Z głębi serca dziękujemy Ci za ukazany w jego osobie promienny dar pełni człowieczeństwa i świętości, przemawiający do dzisiejszego człowieka. Spraw, abyśmy przyjmując jego naukę, naśladując przykład cnót wśród ludzi kształtowali cywilizację miłości.

Za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi, której Jan Paweł II całkowicie był oddany, racz wsławić go cudownym znakiem, aby Kościół niebawem mógł zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego przyczyną udziel łaski .........., o którą z pokorą i ufnością Cię proszę. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tekst modlitwy za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 4.05. 2011 r, nr 1684/D/2011

Modlitwa Dziękczynna za życie i posługę Świętego Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to,

że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w Którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu Miłosierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując nam świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną,

zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy,

z wdzięcznością, że Błogosławiony Jan Paweł II

został w dniu 27 kwietnia 2014 A.D. włączony w poczet Twoich świętych.

Amen.

Modlitwa o wyproszenie łask za jego wstawiennictwem

(do prywatnego odmawiania)

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę ... (wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Zostań z nami - modlitwa wieczorna Jana Pawła II

Zostań z nami Panie,
dzień się już nachylił,
zostań z nami.

Zostań, by oświecić nasze wątpliwości
i nasze lęki.

Zostań, abyśmy mogli wzmocnić
nasze światło Twoim.
Zostań, aby pomóc nam
być solidarnymi i wspaniałomyślnymi.
Zostań, abyśmy umieli w świecie,
w którym tak mało wiary i nadziei,
zachęcać się nawzajem
i rozsiewać wiarę i nadzieję.
Zostań, abyśmy i my mogli nauczyć się od Ciebie,
jak być światłem dla innych młodych ludzi
i dla świata.

 


Modlitwa rodzinna przy świetle Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia

Módlmy się słowami św. Jana Pawła II:

Boże Ojcze miłosierny, Który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas

w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

 

 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prośmy o łaski potrzebne w rodzinie.

 

Ojcze nasz …; Zdrowaś Mario …; - Święty Janie Pawle II – módl się za nami! - Amen


Litania do Błogosławionego Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

(modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza, z 12 kwietnia 2011 r.)

 

 

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.