Home Literatura
Literatura
KAZANIA SEJMOWE

Piotr Skarga

Skarga głosił kazania przez okres 50 lat (w tym przez 24 lata czynił to jako kaznodzieja królewski). Gdyby ocalały wszystkie jego teksty ich liczba sięgałaby nie setek lecz tysięcy.
Szczyt doskonałości osiągnął w swym największym dziele, w „Kazaniach Sejmowych”. Powstałych pod wrażeniem sejmu, który obradował w Warszawie od 10 lutego do 25.III.1597 i rozszedł się bez powzięcia uchwał. Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa polskiego. Jako katolik i patriota autor walczył o przywrócenie w Polsce jedności religijnej, wzmocnienie władzy królewskiej oraz usunięcie krzywd społecznych i niesprawiedliwych praw.
Osiem kazań to osiem rozdziałów rozprawy politycznej o najważniejszych niedomaganiach Rzeczypospolitej, o sposobach ich przezwyciężenia... Obdarzony wspaniałą wymową jako kaznodzieja wywierał na słuchaczy wpływ tak potężny, że nazwano go "tyranem dusz ludzkich". W obrazach pełnych grozy i napięcia dramatycznego roztaczał wizję upadku państwa i jego ostatecznej katastrofy, jeśli naród się nie opamięta, nie poprawi błędów.
[Lektura: J. Tazbir, "Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji" ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIE PIERWSZE

NA POCZĄTKU SEJMU PRZY ŚW. MSZY SEJMOWEJ

KAZANIE WTÓRE

O MIŁOŚCI KU OJCZYŹNIE I O PIERWSZEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,

KTÓRA JEST Z NIEŻYCZLIWOŚCI KU OJCZYŹNIE

KAZANIE TRZECIE

O DRUGIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,

KTÓRA JEST Z NIEZGODY DOMOWEJ

KAZANIE CZWARTE

O TRZECIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ, KTÓRA JEST NARUSZENIEM RELIGIJEJ

KATOLICKIEJ PRZEZ ZARAZĘ HERETYCKĄ

KAZANIE PIĄTE

JAKO KATOLICKA WIARA POLICYJ I KRÓLESTW

SZCZĘŚLIWIE DOCHOWYWA, A HERETYCTWO JE OBALA

KAZANIE SZÓSTE

O MONARCHIJEJ I KRÓLESTWIE, ALBO O CZWARTEJ CHORBIE RZECZYPOSPOLITEJ,

KTÓRA JEST Z OSŁABIENIA KRÓLEWSKIEJ DOSTOJNOŚCI I WŁADZEJ

KAZANIE SIÓDME

O PRAWACH NIESPRAWIEDLIWYCH

ABO O PIĄTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ

KAZANIE ÓSME

O SZÓSTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ KTÓRA JEST DLA GRZECHÓW JAWNYCH

I NIEKARNOŚCI ICH

_______________________________________
TEKST NA PODSTAWIE: PIOTR SKARGA, KAZANIA SEJMOWE. OPRACOWAŁ S. KOT, KRAKÓW 1939

 

 
Inne kwiatki świętego Franciszka

Roman Brandstaetter, pod wpływem podróży do Asyżu, napisał "Inne kwiatki świętego Franciszka". Zafascynowany , opisał swoje ulotne wrażenia, snując jednocześnie refleksje nad sensem życia wg. św. Franciszka.

 

 
THOMAS A KEMPIS

O NAŚLADOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

z łacińskiego przetłumaczył ks. Aleksander Jełowicki

 

 

Pokorne słowo tłumacza

Nauka o rozmyślaniu pobożnym, czyli o modlitwie myślnej

RADY OGÓLNE

Przykład rozmyślania

TREŚCIWE PRZYPOMNIENIE PORZĄDKU ROZMYŚLANIA DUCHOWEGO
CZYLI MODLITWY DUSZNEJ (Oraison mentale)
Wstęp.
1. Stawmy się przed obecnością Boga
2. Łączmy się z Chrystusem Panem.
3. Wzywajmy Ducha Świętego.
Rozpamiętywanie.
1. Rozważajmy przedmiot Rozmyślania.
2. Oddawajmy się pobożnym uczuciom: wchodźmy w siebie samych.
3. Czyńmy stosowne postanowienia, wzywajmy łaski Bożej.
Zakończenie.
1. Dziękujmy, ofiarujmy się Bogu.
2. Korzmy się przed Panem.
3. Obierzmy pobożne Westchnienie.
4. Oddawajmy się w opiekę Najświętszej Pannie, Świętym i Aniołom Bożym.

MODLITWY

KSIĘGA PIERWSZA
Upomnienia ku duchowemu życiu przydatne

Rozdział I. O naśladowaniu Chrystusa, a wzgardzeniu wszelkimi marnościami świata
Rozdział II. O pokornym uczuciu siebie samego
Rozdział III. O nauce prawdy
Rozdział IV. O przezorności w działaniu
Rozdział V. O czytaniu pism świętych
Rozdział VI. O żądzach nieumiarkowanych
Rozdział VII. O unikaniu próżnej nadziei i wyniosłości
Rozdział VIII. O unikaniu zbytniej poufałości
Rozdział IX. O posłuszeństwie i podległości
Rozdział X. O strzeżeniu się wielomówstwa
Rozdział XI. O nabywaniu pokoju i o gorliwości w doskonaleniu się
Rozdział XII. O pożytku przeciwności
Rozdział XIII. O opieraniu się pokusom
Rozdział XIV. O unikaniu porywczego sądzenia
Rozdział XV. O uczynkach pochodzących z miłości Boga
Rozdział XVI. O znoszeniu wad cudzych
Rozdział XVII.O życiu zakonnym
Rozdział XVIII. O przykładach Ojców Świętych
Rozdział XIX. O ćwiczeniach dobrego zakonnika
Rozdział XX. O zamiłowaniu samotności i milczenia
Rozdział XXI. O skrusze serca
Rozdział XXII. O rozważaniu nędzy ludzkiej
Rozdział XXIII. O rozpamiętywaniu śmierci
Rozdział XXIV. O sądzie i karach za grzechy
Rozdział XXV. O gorliwej poprawie całego życia

KONIEC KSIĘGI PIERWSZEJ.
Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 65-72.
O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 1-118.

–––––––––

 

 
"On i ja. Rozmowy duchowe Stwórcy ze stworzeniem" - fragmenty - Gabriela Bossis

Fragmenty rozmowy duchowej:

„Podziel swój dzień na trzy części :
- rano, po przebudzeniu powierz się Ojcu -Stwórcy, Który Syna Swego daje ci na pokarm
- po Mszy Świętej powierz się Synowi, Który Jest w tobie
- Zasypiaj w Duchu Świętym, Który Jest Miłością [103].

 

- Czy dlatego, iż Jestem Bogiem, uważasz, że nie potrzebuję serdeczności ? [121].

- Czy będę umiała umrzeć ? Naucz mnie jak umierać ! Odpowiedział mi, jakby uśmiechając się : „Rób często próby generalne” [136].

- „Niepokoi cię przejście przez śmierć ? Lecz skoro to jest największym dowodem Miłości, jaki możesz Mi ofiarować – raduj się ! Już teraz ofiaruj Mi ją z całkowitym oderwaniem się. Wznieś twego ducha aż do heroizmu. Mów: Choćbym nawet nie miała zaznać śmierci, wybrałabym ją, aby upodobnić się do Niego, ponieważ On umarł za mnie i umarł z miłości. W ten sposób oddasz Mi największą chwałę, jaką stworzenie może dać swemu Stwórcy” [326].

- „Myśl o Moich myślach, a wtedy będziesz mówiła Moje słowa. Jakież to twórcze, Moja córko. Jak dźwignia … Spróbuj”[354].

- „ Zapisz : Chciałbym, aby ludzie już się Mnie nie bali, by patrzyli na Moje Serce pełne Miłości, by rozmawiali ze Mną jak z ukochanym Bratem. Dla jednych jestem kimś nieznajomym, dla drugich obcym, surowym szefem żądającym rozrachunku. Niewiele przychodzi do Mnie jak do kochanego członka rodziny. A Moja miłość jest i czeka. Ty im powiedz, by przyszli, weszli, by tacy, jacy są, oddali się miłości. Tacy, jakimi są. Ja ich naprawię. Ja ich przemienię. Doznają radości, jakiej dotychczas nie znali. Ja jeden ją daję. Ale niech przyjdą. Powiedz im, żeby przyszli !” [229].

- „Gdy Mnie o coś prosisz, wierz, że starczy Mi dobroci, aby cię wysłuchać. W przeciwnym razie, pozbawiasz Mnie możności obdarowania cię…" [230].

- O cenna śmierci świętych, która dźwięczysz echem w przestworzach niebieskich Domu Ojca ! Nie lękaj się utraty życia, które jest chwilą tylko, aby pójść na wieczne spotkanie z Umilowanym. Przecież Ja tam będę … O, będzie to moment wiary, nadziei i miłości. Przejmij się tymi uczuciami. A potem – po prostu zawsze… jesteś ze swoim Ojcem, ze swoim Oblubieńcem, należysz do Rodziny Bożej. Żyj, myśl, kochaj jak w rodzinie; to będzie przypieczętowaniem milości”.

Ostatnia notatka nosi datę 23. V.1950 r.
Ona : Gdzie jesteś Umiłowana Obecności ? – A potem co będzie ? –
- „To będę Ja … na zawsze będę Ja".

wg. „On i ja. Rozmowy duchowe Stwórcy ze stworzeniem". Gabriela Bossis. Wyd. Michalineum 1987. Kraków. - [opr.:ziw]

 
Miesiąc z Maryją i Matką Teresą - Medytacje i modlitwy

 


Z A W S Z E G O T O W A

 

... Na to Maryja rzekła: „Oto jestem ...” ; Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego Słowa !” (Łk 1, 38).
Błogosławieni Rodzice Dziecięcia Jezus, Maryjo i Józefie, z pokorą i żarliwością błagam Was,
abyście wstawiali się za mną przy kołysce Waszego Syna, bym umiała pragnąć, jako Jego szczera i wierna uczennica, żyć w prawdziwej pokorze, oderwana od stworzeń, w pogardzie świata i jego próżności, stale pamiętając o świętej obecności Boga,
żarliwie i wiernie wypełniając wszystkie moje obowiązki, a także traktując każdą osobę z najczulszą miłością.
 • Obym się nigdy nie wstydziła pokory żłóbka, ubóstwa i prostoty Betlejem.
  Obym się zawsze radowała ze szczęśliwego losu,
  który uczynił mnie córką prawdziwego Kościoła.
  Obym zawsze patrzyła z czułą miłością i pełnym współczucia okiem na tych,
  którzy żyją jedynie dla tego świata ...
  i obym zawsze modliła się, żeby wszyscy mogli pewnego dnia błogosławić,
  wielbić i kochać Zbawiciela, który przychodzi, aby ich wybawić.

 • Ważne jest nie to, by robić wiele rzeczy albo robić wszystko.
  Ważne jest, aby być gotowym na wszystko w każdej chwili.

Miesiąc z Maryją i Matką Teresą - Medytacje i modlitwy, Wybór i opracowanie Luigi Guglielmoni Fausto Negri,
wyd.JEDNOŚĆ, Kielce 2004.
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.